Hurum Sjakklubb – Kulturhuset Hovtun

Klubbkvelder for barn og unge – annenhver onsdag – i partallsuker –
fra klokka 1800 – 1915
Kulturhuset Hovtun, Klokkarstua

Vårt klubblokale, som holder til på ærverdige Kulturhuset Hovtun, på Klokkarstua – eller Kirkebygden som det sies blant enkelte – er det gamle administrasjonsbygget for Hurum kommune, og dette er klubblokalet for barn og unge. Det er plass til cirka 40 stykker, og Hurum Sjakklubb holder både brett, brikker og klokke – hvis man skulle ønske å spille hurtigsjakk.

På våre klubbkvelder er det alltid minimum én voksen tilstede, men ofte er det flere.

Hurum Sjakklubb på tur til Skien
I forkant av møtet med Magnus Carlsen

Hurum Sjakklubb – Sætre Gård

Klubbkvelder for unge voksne og voksne, onsdager i oddetallsuker – fra klokka 1800 – 2030

Sætre Gård – her hvor du også finner en flott café,
med daglig leder, Marita Jansen

Klubbkvelder for unge voksne og voksne, arrangeres på Sætre Gård, på onsdager i oddetallsuker, fra 1800 – 2030. Det er fritt for barn også å komme hit, men da i følge med med minst én forelder eller ett søsken over 18 år. I sommerhalvåret (rundt 20. juni – rundt 20. august) når det er ferie i barnesjakken på Kulturhuset Hovtun, så er det voksensjakk på Sætre Gård hver onsdag

Fra ungdom til veteran
Zita, med opprinnelse fra Ungarn, og hennes kjære Eirik (84), noe som vitner om god aldersspredning. I bakgrunnen Jørgen (17) og David (22)