Asle Lien – leder av Hurum Sjakklubb

Nåværende styre

Leder: Asle Lien
Sekretær: Elin Wiklund
Styremedlem: Svetlana Sshanova
Styremedlem: Siv Christin Dugan

Hurum Sjakklubb på kom i stand etter en idé av Asle Lien. Ideen ble viderebrakt ut i lokalavisa – Røyken og Hurums Avis – hvor Christian Dyresen sammen med Asle Lien etablerte Hurum Sjakklubb, den 15. desember 2016. Det første styret besto Asle Lien (leder) Christian Dyresen (nestleder) Geir Tveit (kasserer) Pål Berg (materialforvalter) Svetlana Sshanova (sekretær) og Joseph Wagenheim (styremedlem)

Kulturhuset Hovtun
vårt ærverdig klubblokale

Romjula ringte inn til vår første turnering

Etter å ha sett dagens lys i kun 14 dager, var det klart for Hurum Sjakklubbs første turnering – den 29. desember 2016 – med selvsagt klubbens nye medlemmer og medlemmer fra andre klubber, som deltagere. Vinner ble Steinar Leite, fra Modum Sjakklubb.

Hurum Sjakklubbs fem trivselsregler

Jo mer vi er sammen – til
gladere vi blir

*Du skal bidra til trivsel og mestring for andre medlemmer i klubben
*Du skal ha mot til å spørre om hjelp
*Du skal få lov å konsentrere deg i stillhet om spillet
*Du skal få lov å konkurrere individuelt og du skal få lov å glede deg på gruppens vegne
*Du skal få lov å være akkurat den du er, og det gjelder alle andre også.
 

Strategiske mål

Så glade blir vi i Hurum Sjakklubb

*å være en sosial arena både for barn, unge og voksne
*å være en arena der man kan møtes for å dele sin interesse gjennom sjakkspillet
*å være et tilbud og et alternativ til andre idretter i lokalmiljøet
*å være en tilbyder for å fremme sjakkinteressen, særlig hos barn og unge, i Hurum og omegn
*å være en arena uten krav til spillkvalitet og hvor alle er likeverdig – uansett kjønn, uansett alder, uansett legning, uansett opphav, uansett religion.
*å være en inkluderende arena